Digitaal contractmanagement

 

Optimaliseer uw contractbeheer met onze contract management software

Goede verhoudingen met klanten en leveranciers zijn voor een bedrijf essentieel. Het maken én naleven van contracten is hier cruciaal in. Onze contract management oplossing helpt u bij het creëren en beheren van al uw contracten. Hiermee houd u grip op uw rechten en verplichtingen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Contracten registreren en beheren

Alle digitale contracten worden opgeslagen en geregistreerd. Bij de registratie kunnen alle voor u relevante contractgegevens worden vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan de contractpartijen, begin- en einddatum, titel of onderwerp, contracttype, eigenaar, afdeling, bedragen etc. Deze contractkenmerken kunnen later worden gebruikt om contacten te zoeken of om bepaalde overzichten te genereren.

Contracttermijnen bewaken

U wordt automatisch geïnformeerd over het verstrijken van contract- en opzegtermijnen. Wanneer een contract afloopt, ontvangt u van te voren automatisch een reminder. En niet alleen u, maar ook anderen binnen u organisatie kunnen hierover worden geïnformeerd. Zo kan er actie worden ondernomen voordat contracten verlopen.

Digitale dossiers

Contracten bestaan vaak uit meer dan alleen het uiteindelijke contract. Door de automatische dossiervorming kunt u alle gerelateerde documenten in het contractdossier opslaan. Denk hierbij aan offertes, correspondentie en bijlagen.

N

Tijdig contracten opzeggen en/of verlengen

 

N

Eenvoudig contracten opzoeken

 

N

Veilige en betrouwbare opslag van gegevens

 

N

Contractbewaking en correcte naleving van contracten, licenties en overeenkomsten

 

N

Duidelijk overzicht van de rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld per business unit, per klant of per leverancier

 

N

Contracten bewaken en informeren van betrokken medewerkers

 

De voordelen voor uw contractadministratie

N

Overzicht vanuit verschillende perspectieven (afdeling, vestiging, land, leverancier etc.)

 

N

Optimale contractbewaking en controle (tijdig opzeggen of verlengen)

 

N

Verminderde contractrisico's

 

N

Optimalisatie van bedrijfsproces

 

N

Tijd- en kostenbesparing

 

Bent u nieuwsgierig wat Docdynamic voor uw organisatie kan betekenen?

…neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.