Contractmanagement

Optimaliseer uw contractbeheer met d.3 contract management software

Goede verhoudingen met klanten en leveranciers zijn voor een bedrijf essentieel. Het maken én naleven van contracten is hier cruciaal in. d.3 Contract management helpt u bij het creëren en beheren van al uw contracten. Hiermee houd u grip op uw rechten en verplichtingen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Contracttermijnen bewaken

d.3 informeert automatisch over het verstrijken van contract- en opzegtermijnen. Wanneer een contract afloopt, ontvangt u van te voren automatisch een reminder. En niet alleen u, maar ook anderen binnen u organisatie kunnen hierover worden geïnformeerd. Zo kan er actie worden ondernomen voordat contracten verlopen.

Contracten creëren

d.3 kan uw medewerkers ondersteunen bij de creatie van contracten. Het opmaken van contracten wordt ondersteund door de integratie met MS Word (sjablonen). d.3 ondersteunt eveneens de interne processen voor beoordeling en goedkeuring van contracten.

N

Tijdig contracten opzeggen en/of verlengen

N

Eenvoudig contracten opzoeken

N

Veilige en betrouwbare opslag van gegevens

N

Contractbewaking en correcte naleving van contracten, licenties en overeenkomsten

N

Duidelijk overzicht van de rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld per business unit, per klant of per leverancier

N

Contracten bewaken en informeren van betrokken medewerkers

Contracten registreren en beheren

Met d.3 kunnen alle digitale contracten worden opgeslagen en geregistreerd. Bij de registratie kunnen alle voor u relevante contractgegevens worden vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan de contractpartijen, begin- en einddatum, titel of onderwerp, contracttype, eigenaar, afdeling, bedragen etc. Deze contractkenmerken kunnen later worden gebruikt om contacten te zoeken of om bepaalde overzichten te genereren.

Digitale dossiers

Contracten bestaan vaak uit meer dan alleen het uiteindelijke contract. Door de dossiervorming van d.3 kunt u alle gerelateerde documenten in het contractdossier opslaan. Denk hierbij aan offertes, correspondentie en bijlagen.

De voordelen voor uw contractadministratie

N

Overzicht vanuit verschillende perspectieven (afdeling, vestiging, land, leverancier etc.)

N

Optimale contractbewaking en controle (tijdig opzeggen of verlengen)

N

Verminderde contractrisico's

N

Optimalisatie van bedrijfsproces

N

Tijd- en kostenbesparing

Bent u nieuwsgierig wat d.3 voor uw organisatie kan betekenen?

…neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.